הברית הזוגית

במחקרים מסוימים, ביקשו ממטופלים למלא שאלון על הברית הטיפולית לאחר כל פגישה במהלך הטיפול. התחושה של מטופלים אלו היא שהברית נשארה קבועה משבוע לשבוע, ושאין סיבה למילוי השאלון מדי שבוע, אבל כאשר מסתכלים על השאלונים השונים של אותו המטופל משבוע לשבוע, מוצאים שהדירוג שלו את הברית הטיפולית למעשה משתנה. במחקרים אלו ניתן לראות כי השינויים בברית הטיפולית מנבאים בזמן קצר מאוד שינויים בסימפטומים של המטופל: כאשר בפגישה מסוימת הברית הטיפולית שמדווח עליה המטופל הינה קצת יותר טובה – בפגישה הבאה הסימפטומים של המטופל ירדו באופן משמעותי (זלכה-מנו והרזוריז, 2015; זלכה מנו, רוס ועמיתיהם, 2015; זלכה-מנו, מורן ועמיתיהם, 2016). לעומת זאת, כשהמטפל מספר שהיה שיפור בברית הטיפולית באותה הפגישה, אין זה תמיד מנבא שהסימפטומים של המטופל ישתפרו. פרופ' זלכה-מנו מציעה שבטיפולים טובים, ישנה הלימה בין תחושות המטופל לאלו של המטפל לגבי הברית הטיפולית, ואו אז, דיווחיו של המטפל לגבי הברית הטיפולית כן מנבאים את מצב הסימפטומים של המטופל. ממצא ממחקר חדש מראה תמיכה בדיוק בטענה זו (זלכה-מנו, מורן, ועמיתיהם, in press). במחקר שבמהלכו נתנו פידבק למטפלים על השינויים שהמטופלים חשים בברית, כלומר דיווחו למטפל בכל שבוע מה המטופל הרגיש ודיווח לגבי הברית הטיפולית, הברית השתפרה באופן משמעותי וכך גם יעילות הטיפול, כך שכל שינוי של נקודה בברית הוביל לשיפור גדול הרבה יותר בתוצאות טיפול (זלכה-מנו והרזוריז, 2015).

ברית טיפולית


עקבו אחריי
  • Grey Facebook Icon